Veľký  Polík

Veľký Polík

František DianSpoznávame RK26.6.2019

Pri množstve ľudí sa lavica často tak rozhúpala, že bol problém prejsť na druhú stranu. Autá prichádzajúce do fabriky využívali železný most , ktorý doteraz slúži ako prechod pre chodcov. Pred týmto železným mostom na mieste rozdvojenia Žilinskej cesty na ulice Považskú a S. Viatora bola čerpacia stanica – benzínka. Tam, kde dnes stojí benzínka SHELL bolo veľké parkovisko pre autobusy prichádzajúce so zamestnancami z okolitých dedín. Pre každú dedinu bol osobitný autobus, ale Liptovské Sliače museli mať dva autobusy a aj tie ešte mali autobusový príves. Pretože toľko ľudí pracovalo v bavlnárskych závodoch. Od pol druhej do pol tretej bolo parkovisko zaplnené a rovnako tomu bolo večer po 22. hodine.

Za parkoviskom bola bijáreň – bitúnok, postavený v roku 1923. Sem v pracovných dňoch privážali dobytok a odvážali upravené mäso. Výroba mäsových výrobkov a udiareň boli na opačnej strane štadióna v priestoroch, ktoré teraz vlastní EPOS. V päťdesiatych rokoch bola v týchto priestoroch Žilinským mäsopriemyslom zriadená trojročná učňovská škola, z ktorej vychádzali majstri mäsiari – údenári. Stávalo sa, že kravy, alebo býky svojou zvieracou intuíciou vycítili svoj koniec a z bitúnku ušli a mäsiari ich naháňali po Políku, alebo aj z Váhu vyháňali. Čistička pre odpadové vody vtedy ešte nebola vybudovaná. Voda Váhu bola značne znečistená a zanesená odpadom z celulózky. Všetok organický odpad bitúnku bol vypúšťaný do hrabovského potoka pred jeho vyústením do Váhu na potešenie čajok a iných vodných vtákov. Dnes na miestach, kde bol vchod do štadióna a stáli dva súkromné domy, stojí TESCO a jeho prístupový dvor. A na mieste bitúnku je vybudované parkovisko TESCA.

Z južnej strany bitúnka stálo pomocné škvarové ihrisko TJ Ružomberok. Medzi oboma zariadeniami bol vybudovaný drôtený plot, ale často sa stávalo, že futbalisti prekopli loptu aj cez plot. Aby loptu prinavrátili bola v plote malá bránička, cez ktorú sa dalo dostať do bitúnku k nevôli zamestnancov. Pach zo spracovania mäsa bol často neznesiteľný a pri tréningoch a behoch na ihrisku nabádal na zvracanie. Na miestach, kde stojí stolnotenisová herňa boli ešte malé obrábané políčka Černovcov, osiate jačmeňom a osadené zemiakmi. Dnes budova Katolíckej univerzity v Ružomberku, vybudovaná v roku 1951 slúžila ako Mladá generácia- ubytovňa pre mladých zamestnancov bavlnárskych závodov. Súčasťou budovy bola veľká vývarovňa a jedáleň. Tam, kde je dnes aula KU bolo kino MIER, v ktorom pravidelne premietali filmy aj cez týždeň. Ružomberok mal v tom čase tri kiná: MIER, Partizán a Kultúra.

Keď v roku 1970 začali stavať nový mäsokombinát pri Liskovej /už ani ten neexistuje/, bijáreň vo V. Políku bola zrušená, priestor urovnaný a na jeho mieste vyrástlo tretie futbalové ihrisko so škvarovým povrchom, ktorého životnosť bola ukončená výstavbou TESCA. Už v druhej polovici šesťdesiatych rokov sa menil pohľad na V. Polík aj v okolí Váhu. Zrušený bol židovský cintorín. Na jeho mieste vyrástli dve bytovky. Medzi rozšírenou hlavnou cestou a Váhom vznikol zelený pás a chodník pre chodcov, ktorý lemujú doteraz statné topole. Za Mladou generáciou začala výstavba bytov pre zamestnancov bavlnárskych závodov. Len staršia časť V. Políka so súkromnými domami na uliciach Jarná, Športová, Kukučínova, Vajanského.... sa už v zásade nezmenila.

František Dian

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia