Výročie  evanjelického  chrámu

Výročie evanjelického chrámu

František DianSpoznávame RK18.4.2021

Aj kostoly majú svoje výročia. Ružomberský evanjelický kostol si v tomto roku pripomenie 95 rokov od slávnostnej vysviacky.

Evanjelický kostol.

V 16. – 17. storočí slúžil evanjelikom pôvodne katolícky kostol sv. Ladislava s malými prestávkami až do roku 1709. Odvtedy evanjelici stratili kostol i kňaza a počas nasledujúcich rokov sa ich počet zredukoval na niekoľko rodín. Až príchodom národne uvedomelej rodiny Makovických do Ružomberka v 19. storočí nastalo oživenie evanjelickej komunity. Na nedeľných bohoslužbách sa veriaci stretávali v dome Makovických a v Hanskovskom dome. Riešením neutešenej situácie bolo postavenie primeranej modlitebne. V roku 1873 začali budovať a v decembri bol malý kostol slávnostne posvätený novozvoleným kňazom J. D. Makovickým. Budova stojí dodnes na rohu Mostovej ulice a Veľkého Závozu.

Rozmach zboru na začiatku 20. storočia nastolil požiadavku vybudovania nového chrámu, keďže tento už svojou veľkosťou nevyhovoval. Preto sa evanjelický zbor rozhodol postaviť nový kostol, ale vyskytli sa neprekonateľné prekážky. Po vzniku ČSR stavebný zákon bol zhovievavý a nekládol prekážky novej stavbe. V roku 1920 bol za nového farára zvolený Vladimír Čobrda, neskoršie osobnosť slovenského národa a evanjelickej cirkvi, na čele ktorej od roku 1934 stál ako jej generálny biskup. V rokoch 1930 – 31 bol Ružomberok sídlom Východného dištriktu evanjelickej cirkvi a. v. Finančné prostriedky na stavbu kostola darovala rodina Makovických, Gustáv Klein, ktorý odkázal celý svoj majetok, ďalšími boli príspevky inštitúcií a veriacich. Mesto darovalo pozemok o rozlohe 6 000 m².

Prevezenie zvonov.

V rokoch 1923 – 25 podľa plánov Dušana Jurkoviča bola postavená evanjelická fara a škola. Dňa 10. októbra 1925 podľa projektov architekta J. Burjana, ktorý prevzal niektoré časti prvého projektu D. Jurkoviča, začala stavebná firma J. Peška s prácami na stavbe a už 4. decembra boli hotové základy kostola. V apríli 1926 v rozostavanom chráme sa konali bohoslužby, na ktorých biskup Jur Janoška posvätil základný kameň chrámu. V septembri , mesiac pred vysvätením kostola, priviezli za veľkej účasti veriacich nové zvony. Kostol je postavený ako jednoduchý sieňový priestor s oltárnym uzáverom. Výzdoba je jednoduchá a účelná. Oltárny obraz Ježiša žehnajúceho kalich je z pôvodného kostola z roku 1873 od P. M. Bohúňa. Slávnostný deň posviacky nového chrámu bol 10. októbra 1926 za veľkej účasti ľudí Liptova, Oravy, Turca a Spiša. Pre veľkú účasť sa bohoslužby konali aj pred chrámom.

Zub času sa podpísal aj na tomto kostole. Aj preto v predchádzajúcich rokoch bolo nutné vykonať opravy a údržbu, aby tento 95 – ročný chrám slúžil veriacim aj v ďalších rokoch.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia