Zabudnutá  sláva  Sokola

Zabudnutá sláva Sokola

František DianSpoznávame RK8.1.2023

Starostom spolku sa stal Ondrej Janček. Agilný spolok sa čo do počtu členov rozrastal a v polovici dvadsiatych rokov so 483 členmi bolo najväčšou športovou organizáciou v meste. Postavili telocvičňu, do ich majetku prešlo Kino Apollo. Činnosť Sokola bola bohatá a rôznorodá od kultúrnej, spoločenskej, vzdelávacej až k utužovaniu zdravia prostredníctvom cvičenia a športu. Ako aktívnemu spolku v Sokolskej župe Podtatranskej – Hviezdoslavovej, im bolo valným zhromaždením určené organizovať pre rok 1927 župný sokolský zlet.

Župný sokolský zlet sa v Ružomberku uskutočnil v dňoch 17. – 19. júna. Prípravný výbor mal hlavu zavalenú starosťami a plné ruky práce. Bolo potrebné zabezpečiť ubytovanie pre viac ako 400 účastníkov, stravovanie, nechať vyhotoviť zletové odznaky a pohľadnice. Pripraviť ihrisko Makkabea pod Paračkou, zabezpečiť kapelu na sprevádzanie cvičiacich...Bola to veľká udalosť a sláva pre celé mesto. Už v piatok 17. júna bola v Kine Apollo slávnosť s pripomenutím bitky pri Zborove a s premietnutím filmu. V sobotu a v nedeľu do 10:00 hod. v Sokolovni súťažili ženy, muži, dorastenky a dorastenci na gymnastickom náradí. V pretekoch sa zúčastnilo 32 družstiev z Liptovského Svätého Mikuláša, Turčianskeho Svätého Martina, Žiliny, Čadce, Vrútok, Ružomberka a partnerských organizácií z Moravy a Čiech. V nedeľu o 14:00 zo zoradišťa sa vydal sprievod Sokolov mestom na cvičisko, kde o 15:00 začali župné verejné cvičenia.

Celkom vystúpilo 790 cvičencov z radov žien, mužov, dorastenie, dorastencov, žiačok a žiakov z telovýchovných jednôt z celej župy. Hudbu zložil člen ružomberského Sokola Antonín Mičoušek a vyhrávala kapela z Rybárpoľa s kapelníkom Svobodom. Sprievodu mestom tlieskalo početné obyvateľstvo na chodníkoch a na ihrisku pod Paračkou sledovalo hromadné vystúpenia cvičencov 2 000 ľudí. Po skončení cvičení bola na ihrisku veselica – zábava, v ktorej sa od 20:00 pokračovalo v Sokolovni. Pre zdarný priebeh celého zrazu bolo zmobilizované všetko členstvo ružomberskej jednoty. A treba oceniť organizátorov, lebo podľa hodnotenia v dobových novinách Republikán, všetko dopadlo na výbornú. V súčasnosti zo zabudnutej slávy ružomberského Sokola ostala len skromná činnosť a telocvičňa Sokolovňa.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia